Pakurikäävän markkinatutkimus, lokakuu 2022

  • Tutkimuksen on toteuttanut IROResearch Oy Pro Pakuri Finland ry:n toimeksiannosta. Tutkimus kuuluu maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaan hankkeeseen: ”Suomalaisten pakuri- ja muiden erikoissienituotteiden taloudellisen potentiaalin edistäminen”.
  • Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää suomalaisen pakurikäävän markkinavolyymi. Tutkimuksessa selvitettiin myös osallistujien näkemyksiä pakurikäävän tulevaisuuden potentiaalista, ja mahdollisista haasteista ja esteistä liittyen liiketoiminnan kasvuun.
  • Tutkimuksen kohderyhmä oli koko pakurin arvoketju viljelystä lopputuotemarkkinoilla toimiviin yrityksiin.
  • Tutkimushaastatteluja tehtiin yhteensä 27. Tutkimukseen osallistui kattava joukko alalla toimivia yrityksiä vastausprosentin ollessa 75 %.
  • Tutkimuksen tiedot kerättiin puhelinhaastatteluin 21.9.-10.10.2022 välisenä aikana IROResearch Oy:n puhelinhaastattelukeskuksessa.

Tutkimuksen kenttätyö on validoitu. Tutkimukseen valikoituneille henkilöille soitetaan haastattelun jälkeen uudestaan ja tarkistetaan haastattelun toteutuminen sekä taustatietojen ja annettujen vastausten oikeellisuus. Haastatteluotoksesta 5 % validoidaan takaisinsoitoin.  

Pakurimarkkina tutkimus
Markkinatutkimus