Erikoissienten tuotannon ja arvoketjun kehittäminen

Pro suomalainen Pakuri -hanke (maa- ja metsätalousministeriön tuella)

Hankkeessa tuotettiin opasmateriaalia pakurin viljelystä. Samoille metsäalueille usein sopivan lakkakäävän viljelyä pidettiin esillä luennoilla tilaisuuksissa ja annetussa opastuksessa.

Hankkeessa järjestettiin metsänomistajille tilaisuuksia ja ymppäysnäytöksiä, sekä pidettiin pakurin viljelystä esityksiä muiden järjestämissä tilaisuuksissa. 

Hankkeessa välitettiin erikoissienistä tietoa ja tutkimustuloksia metsänomistajille ja aiheesta muuten kiinnostuneille.

Materiaalin tuotannossa pyrittiin hyvään visuaaliseen ilmaisuun vidoilla painetun materiaalin sijaan missä vain mahdollista.

Tässä hankkeessa tuotetut materiaalit palvelevat paitsi metsänomistajia viljelyn aloittamisvaiheessa myös viljelyn parissa työskenteleviä yrityksiä myös jatkojalostajia markkinoinnissa.

Katso tästä loppuseminaarin tallenteet (Youtube)

Ladattavissa oleva materiaali

Videot (lisää materiaalia tulossa)

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.
YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.
YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.
YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.