Suomalaisen pakurin brändityön kehittäminen

Videot ja julkaisuja

Suomalaisen pakurin brändityön kehittäminen- apurahan avulla suunniteltiin ja käsikirjoitettiin allamainittuja videomateriaaleja.

Pakuri Saga https://youtu.be/Dl8V0X0LY68

Ymppääminen https://youtu.be/L_9mQveKKmc

Pakurin kerääminen https://youtu.be/km2sxLPKXVY

Pakurin viljely https://youtu.be/OcWDBHwIC7Q

Suomen erityispiirteet laadukkaan ja turvallisen luonnontuote raaka-aineen lähteenä: ” Puhdas Pohjoinen Suomi”


Päivitetty julkaisu pakurikäävän terveysvaikutuksista:

Pakurikääpä – opas lääkinnällisten sienten maailmaan, Pro Pakuri ry:n editoimana ja kommentein

(Tekijän luvalla Jaakko Halmetojan julkaisusta:

Copyright c Jaakko Halmetoja 2014,  Mividata Oy, E-kirja – 1. painos: 10/2014)

Suomen Kulttuurirahaston ja  Etelä-Savon rahaston tuella

Suomalaisen pakurin brändityön kehittäminen, Suomen Kulttuurirahasto, Etelä-Savon rahasto. Hankeaika 2020 - 2021.