Yhdistyksen syyskokous 16.11.2022

10.11.2022

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokouks pidetään ke 16.11.2022 klo 17:30. Kokouksessa käsitellään 

Kokouksessa käsitellään Pro Pakuri Finland ry:n sääntömääräiset asiat ja mahdollisesti jäseniltöltä asialistalle ilmoitetut asiat.

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, (2) kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa (2) kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Tarkastetaan paikalla olevien yhteisö-, yritys- ja kunniajäsenten edustajien valtakirjat, todetaan paikalla olevat henkilöjäsenet sekä todetaan läsnäolevien äänimäärät.
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet porrastusperusteineen.
7. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä, valitaan hallituksen varsinaiset ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
8. Valitaan yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja, jota ei kuitenkaan ole valittava, jos tilintarkastaja on tilintarkastuslain tarkoittama tilintarkastusyhteisö.
9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Tervetuloa!