MENEILLÄÄN OLEVIA HANKKEITAmme

EU Nimisuoja (ELY-keskusten rahoituksella, mukana LUKE ja Ruralia)

Erikoissienten tuotannon ja arvoketjujen kehittäminen, Pro Suomalainen Pakuri -hanke (Maa- ja metsätalousministeriön tuella)

Suomalaisen pakurin brändityön kehittäminen, Suomen Kulttuurirahasto, Etelä-Savon rahasto.