Yhdistyksen syyskokous 31.1.2024

17.1.2024

Tervetuloa!

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat sääntömääräiset asiat:

1.  Kokouksen avaus

2.  Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa.

3.  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.  Tarkastetaan paikalla olevien yhteisö-, yritys- ja kunniajäsenten edustajien valtakirjat, todetaan paikalla olevat henkilöjäsenet sekä todetaan läsnä olevien äänimäärät.

5.  Hyväksytään kokouksen työjärjestys

6.  Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet porrastusperusteineen.

7.  Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä, valitaan hallituksen varsinaiset ja varajäsenet erovuoroisten tilalle

8.  Valitaan yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja, jota ei kuitenkaan ole valittava, jos tilintarkastaja on tilintarkastuslain tarkoittama tilintarkastusyhteisö

9.  Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen syyskokoukselle käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


Microsoft Teams -kokous

31.1.2024, klo 18:00 - 19:00

Liity tietokoneella, mobiilisovelluksella tai kokoustilan laitteella

Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Kokoustunnus: 339 027 891 134
Tunnuskoodi: FiY7rB