Pakuri kasvuun kuusivuotiaana

31.5.2023

Mainio sarja Kari Hiltusen havainnoista jatkuu ja nyt voit tutustua edelleen pakurin itävyyteen. Kohteena tällä kertaa on sadan koivun viljelmä ja inventaariossa löytyi ilahduttavasti jo 28 selkeää pakurikasvannaista. Pakurit oli istutettu hieman alle kuusi vuotta aiemmin. 

Saamme varmasti edelleen tietoa kehityksestä ja julkaisemme tuloksia sivuillamme. Voit myös tilata uutiskirjeemme tästä linkistä 

9.5.2023 pidetyn kevätkokouksen yhteydessä pidetyn esityksen materiaali on ladattavissa alla olevasta linkistä:

Pakurien esiintyminen ja koko

Tein huhtikuussa 2023 ”inventaarion” pakurin viljelyn onnistumisesta. Otokseen sisältyi sata koivua, joihin oli istutettu pakuria kesällä 2017. Viljelmän kuudes kasvukausi oli siis lopuillaan.  Havaintojen tulokset on koottu taulukkoon 1.

Taulukko 1. Yhteenveto pakurin kasvusta
Taulukko 1. Yhteenveto pakurin kasvusta

Pakureita löytyi 28 puusta. Kasvannaisten  koko jakautui melko tasaisesti ”hieman tulitikkurasiaa kookkaampiin”, ”rasiaa pienempiin” ja ”sormenpäihin”.

Pakurikasvannaista ei löytynyt 72 koivusta. Neljäsosassa pakuri oli tuloillaan ympin ympärillä, viidesosa oli kookkaita puita ja noin neljänneksessä ymppitappi oli peittynyt terveellä puulla.

Eri kokoiset pakurit

Kuva 1. Noin 40 cm3 kokoinen pakuri
Kuva 1. Noin 40 cm3 kokoinen pakuri

Kuvassa 1 on tyypillinen, tikkurasiaa hieman kookkaampi pakuri. Havaitsin sen ensi kerran kolmivuotiaana. Se on kaksikertaistanut kokonsa viimeisen vuoden aikana. Näitä siis löytyi otoksessa 7 %:ssa koivuista.

Kuva 2. Noin 20 cm3 kokoinen kasvannainen
Kuva 2. Noin 20 cm3 kokoinen kasvannainen

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Kuvan 2 pakuri on hieman tikkurasiaa pienempi. Sen kokoluokan pakureita löytyi 11 koivusta. Tuntuman mukaan nämä kasvannaiset ovat parivuotiaita.

Kuva 3. Noin 10 cm3 kokoinen kasvannainen
Kuva 3. Noin 10 cm3 kokoinen kasvannainen

Kuvan 3 mukaisia sormenpäitä kasvoi 10 koivussa. Tuntumani mukaan ne kaikki ovat ”ilmestyneet” puihin viime lokakuun jälkeen. Eli pakuri kasvaa myös talvella.

Pakuria kasvattaneet koivut ovat melko ohuita, halkaisijaltaan 10–15 -senttisiä. Kaikki kasvannaiset löytyivät alle 1,5 metrin korkeudesta eli kahden alimman ympin kohdalla. Pieni yllätys oli, että puiden eteläpuolelle ympätyt tapit ovat tuottaneet suhteellisesti enemmän kasvannaisia kuin pohjoiselle, varjon puolelle poratut ympit. Kaksi pakuria löytyi kolmesta koivusta.

Miksi pakuri ei vielä kasva?

Kuva 4. Pakurikasvannaista löytyy ymppitapin ympäriltä
Kuva 4. Pakurikasvannaista löytyy ymppitapin ympäriltä

Noin neljäsosassa otannan koivuista ympin ympäriltä löytyi selvästi tunnistettavaa, pehmeää pakurikasvustoa, ks kuva 4. Uskon, että nämä puut kasvattavat sormenpään kokoisen pakurin alkavan kesän aikana.

Yli neljäsosassa koivuista oli käynyt niin, että puu oli kasvattanut ympin päälle tervettä puuta ja ympin kohdalle oli syntynyt pullistuma. Tästä ilmiöstä löytyy erillinen artikkeli Pro Pakuri ry:n kotisivuilta: Miksi pakurikoivut pullistelevat? | Pro Pakuri Finland ry . Porasin inventoinnin jälkeen näihin puihin 10 mm:n poralla noin 1–2 cm syvät reiät. Vuoden kuluttua selvinnee, onko rei’istä apua.

Noin viidesosa koivuista on melko järeitä, halkaisijaltaan 20–35 senttisiä puita. Niissä ei pakurin kasvun merkkejä vielä näkynyt. Tuon kokoiset puut ”sietävät” siis lahottajaa hyvinkin pitkään.

Pohdintoja

Havaintojeni mukaan pakurin kasvu on selvästi kiihtynyt kuudentena kasvukautena. Toki kasvunopeudessa on suuria eroja eikä eroille silmämääräisesti tarkastellen löydy selitystä. Pro Pakuri ry on arvioinut, että ensimmäinen pakurisato voidaan korjata 12-vuotiailta viljelmiltä. Oma ennusteeni on, että tuolloin litran kokoisia pakureita olisi noin neljäsosassa koivuista. Pitemmällä ajalla lähes kaikki koivut tulevat kyllä tuottamaan satoja. Luonnon pakureista tiedämme, että kasvannaisen poisto kiihdyttää seuraavan polven pakurien kasvua, joten järeimmät koivut voivat tuottaa kolmekin satoa muutaman vuosikymmenen aikana.

Taustatietoja

Pakuriviljelmä sijaitsee pohjoisessa Kymenlaaksossa. Kaikkiaan noin neljän hehtaarin alueelle on istutettu pakuria vuosina 2017–2022 noin 2000 koivuun. Metsä on 60-luvulla ojitettua rämettä, jossa valtapuuna on kerran harvennettu mänty. Pakuri-istutukset on tehty 2–4 ympillä per puu hieskoivuihin, jotka kasvavat pääasiassa kuivatusojien reunassa. Ymppien istuttajana olin etenkin alkuvuosina harrastaja, joka saattoi tehdä ymppäyksessä virheitä esim. poran terän desinfioinnin tai reikien syvyyden suhteen.

Teksti ja kuvat: Kari Hiltunen Pro Pakuri Finland ry

Helsingissä toukokuu 2023