Kevätkokous 2023

9.5.2023

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään 9.5.2023 klo 17 alkaen Teams-yhtyedellä. Kokoukseen on mahdollista osallistua myös paikan päällä yhdistyksen toimistolla.

PRO PAKURI RY:N KEVÄTKOKOUS 2023

Pro Pakuri ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 9.5.2023  

alkaen klo 17.00 Teams-kokouksena verkossa. Kokoukseen on mahdollisuus osallistua myös Pro Pakuri ry:n toimistolla (Fredrikinkatu 33A / 3.krs Helsinki).

Pyydämme kokousjärjestelyjä varten ennakkoilmoittautumisia 05.5.2023 mennessä info@propakuri.fi / sihteeri@propakuri.fi  

Teams-kokoukseen lähetetään jäsenille kalenterikutsuna.

Tilinpäätösmateriaali (tilintarkastajan lausunto ja toimintakertomus ja tase) lähetetään pyydettäessä ilmoittautuneille sähköpostitse.

Ennen varsinaisen kevätkokouksen aloitusta:

  • Kari Hiltunen / Pro Pakuri ry kertoo tutkimuksesta  pakurikoivujen kasvukäyttäytymisestä. 
  • Janne Mankki / Suomen Pakuri ry kertoo ymppäysmenetelmien kehityksestä.

Kevätkokous (entinen vuosikokous)

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.      kokouksen avaus

2.      valitaan:

2.1 kokouksen puheenjohtaja,

2.2 sihteeri,

2.3 kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3.      todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.      tarkastetaan:

4.1   paikalla olevien yhteisö-, yritys- ja kunniajäsenten edustajien valtakirjat,

4.2   todetaan paikalla olevat henkilöjäsenet sekä todetaan läsnä olevien äänimäärä

5.      hyväksytään kokouksen työjärjestys

6.      esitetään:

6.1   tilinpäätös,

6.2   vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

7.      päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

8.      päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta sääntöjen 10. pykälän puitteissa.

9.      käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10.  kokouksen päättäminen


Mikali yhdistyksen jasen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi , on hänen ilmoitettava siita kirjallisesti hallitukselle  niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisallyttää kokouskutsuun .