Käytännön havaintoja kasvunopeudesta

31.7.2021

Aloittavaa viljelijää ehkä eniten kiinnostaa kasvunopeus ja istutusten onnistuminen. Oheisesta liitteestä voit lueskella käytönnön tason kokemuksia.

Pro Pakuri ry:n Hannu Piispanen ja Kari Hiltunen arvioivat pakurin kasvua heinäkuussa 2021 Mikkelissä ja Kouvolassa sijaitsevilla viljelmillä. Hannu Piispanen kartoitti Mikkelissä 71 koivua, joihin pakurit oli istutettu 2-4 vuotta aiemmin. Viljelmältä löytyi kolme selvää pakuria. Pakurin aiheuttamia tuohen pullistumia esiintyi 21 puussa. Kasvuprosentit olivat siis 4% ja 30%. 

Mikkelin puusto on rauduskoivua. Ymppäykset (4-5 ymppiä per puu) oli tehty pääasiassa huonokuntoisiin koivuihin.

Kari Hiltunen arvioi Kouvolassa noin sadan koivun tilanteen. Niiden pakurit ovat nelivuotiaita. Selviä pakureita löytyi kahdeksan kappaletta. Lisäksi puiden kuori oli pullistunut tai halkeillut vähintään 15 koivussa. Kasvun merkkejä oli lähes kaikissa (yli 80%) puissa. Kouvolan tilan puut ovat turvepohjaisella rämeellä kasvavia hieskoivuja joiden läpimitta on 15-25 cm

Lue lisää oheisesta tiedotteesta

Nelivuotias istukas (kuva: Kari Hiltunen)