Istutusten onnistumisesta, LUKE

22.7.2021

Luonnonvarakeskus LUKE julkaisi huhtikuussa 2021 artikkelin tekijöistä, jotka  
vaikuttavat pakurikäävän istutusten  onnistumiseen. 

Liitteenä tiivistelmä, jossa esitetään artikkeliin perustuvia huomioita lähinnä pakurin viljelijän näkökulmasta. Tiivistelmän lopussa linkki varsinaiseen tutkimusraporttiin.