Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:


1. Määrittelee ja kehittää suomalaiseen pakuriin liittyvää elinkeinotoiminnan sisältöä ja näin toimii alan verkostoitumis-, jakelu-, vienti- ja viranomaisyhteistyössä keskeisenä toimijana


2. Määrittelee ja kehittää muihin erikoisieniin ja metsän ei-puupohjaisiin tuotteisiin liittyvää elinkeinotoiminnan sisältöä ja näin toimii alan verkostoitumis-, jakelu-, vienti- ja viranomaisyhteistyössä keskeisenä toimijana


3. Kokoaa ja välittää suomalaiseen pakuriin ja muihin yllämainittuihin tuotteisiin liittyvää tietoa ja harjoittaa tarkoitukseensa liittyvää julkaisutoimintaa


4. Järjestää seminaareja ja konferensseja sekä harjoittaa tarkoitukseensa liittyvää koulutus- ja tiedotustoimintaa


5. Ylläpitää yhdistyksen omia internet-kotisivuja


6. Suunnittelee ja toteuttaa suomalaiseen pakuriin ja muihin erikoisieniin ja metsän ei-puupohjaisiin tuotteisiin liittyvää elinkeinotoimintoja tukevaa tutkimus- ja kehittämishanketoimintaan


7. Osallistuu yhdistyksen aihepiiriin koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tekee alaan liittyviä aloitteita


8. On yhteistoiminnassa yhdistyksen toiminnan edistämiseen vaikuttavien muiden toimijoiden kanssa kotimaassa ja kansainvälisesti.

-

Pro Pakuri Finland ry perustettu 22.4.2016 (Mikkelissä).