Pro Pakuri Finland ry :n jäsenille, 14. helmikuuta 2018


Hyvää ystävänpäivää jäsenillemme ja kaikille metsästä ja ei-puupohjaisiin tuotteisiin liittyvästä tulonmuodostuksesta kiinnostuneille.

Auringon noustessa Helsingissä 7.59 ja Utsjoella 8.45 huomaamme kasvukauden lähestyvän koko alueellamme 60 leveyspiirin pohjoispuolella, vaikka se optimismia vaatiikin, kun pohjoisessa on toista metriä lunta. Yöttömät yöt antavat kesällä takaisin sen minkä talvi synkistää.


Pitkäjänteisyyttä vaatii myös kaikki metsätalous. Olemme jo oppineet ettei harvennushakkuun toteutusajankohdan päätös vuodessa tai kahdessa kaada taloutta, joskin vaikutus kaikella toki on.

Pakurin viljely on myös pitkäjänteistä ja suunnitelmallisuutta vaativaa, vaikka sen kiertonopeus on yli kymmenkertainen puuston kasvatukseen verraten. Lisäistutus vuosittain lupaa tulevaisuudessa tasaisen kassavirran vuodesta toiseen. Espoossa järjestämämme seminaari keräsi runsaan osanottajajoukon, paitsi Helsingin seudun metsänomistajista myös ympäri eteläisen Suomen.


Pakurin (Inonotus Obliquus) ja muiden ei-puupohjaisten tuotteiden arvoketjun rakentaminen maailmanmarkkinoille pääsemiseksi vaatii sekin paljon työtä ja välillä koneiston rattaat kääntyvät mielestämme verkkaisesti, kun vaikka odotamme verottajalta ennakkopäätöksiä tuotoksen kohtelusta.

Iloisena voimme sanoa, että prosessit ovat hyvässä vauhdissa, niin Suomessa viljelijöiden kanssa kuin EU
alueella markkina-aseman turvaamisessa ja kaukoidässä verkoston rakennuksessa ja toimenpidesuunnittelussa. Suomalaisten jatkojalostajien kanssa suunnittelemme ”ideoiden myyntimatkaa” kaukoitään syksyksi ja luomme siten suhdeverkostoa paikalliseen jakeluverkostoon. Markkinoiden tutkiminen antaa positiivisia signaaleja pakurin mahdollisuuksista. Arvokkaan kääpämme lääkinnälliset ja terveyttä edistävät ominaisuudet tunnetaan hyvin ja valkokylkinen Luomukoivu samaistetaan terveyden
symboliksi.


Me keskitymme ydintavoitteidemme toteuttamiseen tulevaisuudessakin, tärkeimmät asiat ensin. Pro Pakuri ry:lle tärkeintä on metsänomistajien osallistuminen ja pakurin tuotantovolyymin kasvattaminen riittävälle tasolle, jotta suomalaiset jatkojalostajat pystyvät suurten markkinoiden tarjouspyyntöihin vastaamaan.

Yhdistyksemme tiedotuksen ja kotisivujen kehitys on myös pitkäjänteistä työtä, ja perusasioihin
keskittyminen on sitä vielä hidastanut. Nyt näemme valoa edessämme. Saamamme rahoitustuet ELY-keskuksilta (Pohjois Karjala, Kainuu, Etelä-Savo) ja Eduskunnan metsätalousvaliokunnalta mahdollistavat
pitkäjänteisen työn ja kehityksen jatkumisen. Pyrimme tarjoamaan jäsenkunnalle tarpeellisia etuja ja koulutusta entistä paremmalla kapasiteetilla.


Hannu Piispanen

Puheenjohtaja

Pro Pakuri Finland ryJÄSENKIRJE 1/2018
14.02.2018

SIHTEERIN JÄSENKIRJE JÄSENISTÖLLE JA KAIKILLE YHTEYTTÄ OTTANEILLE!

Vuosi 2018 on vaihtunut ja olemme menossa kovaa vauhtia kohti kevättä. Alkuvuodenseminaari ja muut yhdistyksen toiminnat ovat melkoisesti työllistäneet sihteeriä, mutta kuten puheenjohtajankin kirjeestä ilmenee, olemme saaneet taas melkoisesti aikaiseksi uutta hyvää kaikkien jäsenistön hyväksi.


Seminaari, joka pidettiin 25.01.2018, sai taas ison porukan kiinnostumaan pakurista ja muista asioista, joita yhdistys ajaa eteenpäin. Jäsen määrä on noussut melkoisesti sen jälkeen ja lähes joka päivä tulee joku uusi jäsenhakemus ja siinä sivussa uusi ymppitilaus.

Tällä hetkellä on noin 125 jäsentä tai yhteyttä ottanut viestiä. Lähetän tämän jäsenkirjeen kaikille, jotka ovat olleet jollakin tavoin yhteydessä minuun ja näin ollen voin tämän jäsenkirjeen muodossa toivottaa teille kaikille Hyvää Ystävänpäivää.

Jotta yhdistys pystyisi toteuttamaan jäsenistön tilaustoiveet, toivomme, että jäsenmaksut ja ymppitilaukset tulisi tehtyä helmikuun loppuun mennessä ja näin osaamme pääosin varmistua kuinka paljon ymppejä joudutaan valmistuttamaan tulevaa kesän tarvetta varten. Kyllä jatkossakin ymppejä saa yhdistyksen kautta, mutta silloin joudumme rajoittamaan aikataulu lupausta milloin toimitus tapahtuu, koska ymppien valmistumisesta ei voida antaa tarkkaa aikataulua toimituksen osalta.

Kaikille niille, jotka haluavat osallistua 07.04.2018 pidettävään vuosikokoukseen tai haluavat lähettää vuosikokoukselle asioita käsiteltäväksi, jäsenmaksun tulee olla maksettuna hyvissä ajoin ennen vuosikokouksen kutsun lähettämistä. Sääntöjemme mukaan kokouskutsu tulee lähettää viimeistään 14 vrk ennen kokousta säännöissä määrätyllä tavalla. Osallistumalla kokoukseen saa siellä paikan päällä hyvää ja tärkeää tietoa yhdistyksestä ja sen toiminnasta ja tulevaisuuden suunnitelmista.


Tämän vuoden vuosikokous pidetään täällä pääkaupunkiseudulla ja tarkka osoite ilmoitetaan kokouskutsussa. Tilavarauksen takia joudutaan nyt arvioimaan kokoukseen osallistujien määrää, mutta sihteerinä toivon, että kun kukin osaa itse päättää kokoukseen osallistumisesta, niin ilmoittaisi siitä mahdollisimman pian, jotta tilavaraus osataan mitoittaa sen mukaisesti.


Jäsenmaksut voi maksaa omaehtoisesti kotisivulla olevien ohjeiden mukaan siellä olevien pankkiyhteystietojen perusteella. Tilatuista ympeistä lähetän laskun, kun olen tarkastanut tehdyt tilaukset ja maksetut jäsenmaksut, jotka oikeuttavat ymppien tilaamiseen. Näiden toimenpiteiden jälkeen lähetän listan ymppien valmistajalle jatkotoimenpiteitä varten.

Uusien työn alla olevien kotisivujen kautta saa tulevaisuudessa ajan tasalla olevaa tietoa. Tarkkaa aikaa uusien kotisivujen valmistumisesta ei tässä vaiheessa osata sanoa.
Nyt on jo käytössä uusijäsenrekisteriohjelma ja siihen tullaan liittämään mukaan jokaisen jäsenen antamat tiedot siinä laajuudessa kuin hän ne ilmoittaa ja yhdistyksen laadunvarmistaminen omalta osaltaan vaatii. Kaikki tiedostossa olevat tiedot eivät ole kenenkään muun nähtävillä kuin yhdistyksen avainhenkilöillä eli niillä, joilla on niihin annettu lupa päästä.
Seuraava postituslista tapahtuu uuden koostumuksen mukaan ja en näin ollen enää vaivaa niitä, jotka eivät halua enää yhdistyksen postitusta.

Lopuksi toivotan vielä kaikille Hyvää Ystävänpäivää ja hyvää kevään odotusta ja rattoisia aikoja ymppäyksen merkeissä.


Terveisin

Heikki Rinkinen

sihteeri/rahastonhoitaja
Pro Pakuri Finland ry